Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Nabór na stanowisko Animatora Sportu w miejscowości Zubrzyca Górna

 

orlik

 

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu w miejscowości Zubrzyca Górna :

1) Ukończony 18 rok życia.
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Praca w okresie marzec – listopad 2021 r.

Nabór trwa do dnia 08.02.2021 r. (poniedziałek) do godziny 13:00 Warunkiem zatrudnienia na stanowisku jest spełnienie wymagań oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, które według harmonogramu ma nastąpić dnia 15.02.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy na stanowisku animatora sportu pod numerem telefonu: 18 26 111 45