Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Luty 2023

Zestawy LEGO, które zakupiliśmy w ramach dofinansowania z Programu Laboratoria Przyszłości to ciekawe narzędzie dla uczniów oraz idealny zestaw startowy do nauki robotyki. Podczas zajęć dzieci zdobywają nowe umiejętności w czasie kreatywnej zabawy.

 

Kreatywna zabawa z LEGO      Kreatywna zabawa z LEGO      Kreatywna zabawa z LEGO       

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci 

 

Laboratoria Przyszłości