Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

DOFINANSOWANIE CZ. II

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Przypominamy, że kwota, jaką otrzymaliśmy to 60 000 zł.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W 2022 roku placówka wykorzystała pozostałą część przyznanych środków czyli 26 000 zł (tj. 40% wsparcia finansowego). Zakupiony wcześniej sprzęt uzupełniono o:

Klocki do nauki programowania VEX

Zestawy LEGO Education

Filament do drukarki

Szafki i szafy oraz stoliki uczniowskie

Jedna z sal lekcyjnych została wyposażona w nowe szafy i szafki, w których przechowywany będzie zakupiony w ramach programu sprzęt. Klocki do nauki programowania oraz zestawy klocków LEGO wykorzystywane będą w klasach I-VIII głównie w czasie zajęć rozwijających kreatywność, ale również na lekcjach techniki czy informatyki. Dzięki pozyskanym narzędziom będzie można realizować innowacje pedagogiczne. Nasi uczniowie rozwiną kreatywność, będą doskonalić kompetencje kluczowe oraz wyobraźnię przestrzenną.

Od września 2022 roku na naszej stronie internetowej będą publikowane materiały ukazujące, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt i wyposażenie pozyskanie dzięki programowi Laboratoria Przyszłości. 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

 

Laboratoria przyszłości