Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

DOFINANSOWANIE CZ.I

W ramach Programu #LaboratoriaPrzyszłości nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w wysokości 60 000 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych i manualnych jak również pracy zespołowej wśród dzieci i młodzieży. 
 

Za pierwszą część dofinansowania w kwocie 36 000 zł (tj. 60% przyznanych środków) zakupiono:

Drukarkę 3D

Zestaw elementów dodatkowych do drukarki 3D

Zestaw Mikrokontroler z akcesoriami

Stację lutowniczą

Aparat fotograficzny/kamerę cyfrową

Statyw z akcesoriami

Oświetlenie do realizacji nagrań

Mikrofony

Mikroport z akcesoriami

Gimbal

Laptop

Zestawy LEGO Education

Pakiety klocków do nauki programowania VEX

Nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości uatrakcyjni zajęcia szkolne, zarówno te obowiązkowe, ale także dodatkowe.  Wyposażenie będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych w klasach I-VIII, a także podczas uroczystości i imprez organizowanych przez naszą szkołę. Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności związane z robotyką, kreatywnym wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych czy drukiem 3D.

 

 #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

 

Laboratoria przyszłości