Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

,,Czyste powietrze wokół nas"

W  roku szkolnym 2020/2021oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej przystąpiły do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas” . Program był organizowany dla dzieci 5-6 letnich.  W programie brały udział 2 grupy. Grupy liczą po 25 dzieci, w sumie do projektu przystąpiło 50 dzieci.
Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.


 
Szczegółowe cele programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

W ramach programu dzieci włączyły się w obchody Dnia Czystego Powietrza. Z tej okazji na korytarzu szkolnym rozstawiono gazetkę tematyczną. Na zajęciach omówiono źródła zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiono dawne i nowoczesne, w tym ekologiczne, metody uzyskiwania ciepła i energii.

czyste powietrze

 

czyste powietrze 2

W ramach programu wychowankowie przedszkola wzięli udział w konkursie plastycznym „Higiena to jest to! ” w ramach VIII edycji projektu „Czysta Małopolska”. Karolinka z oddziału przedszkolnego „Misie” zdobyła tytuł finalisty.

dyplom

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane  zabawy ruchowe, tematyczne inspirowały dzieci do działań, których efektem były prace plastyczne. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa.