Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Konkurs „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” 28 września 2021

Zapraszam uczniów klas V-VIII   do udziału w konkursie:

 „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” 
 
  Celem konkursu jest-
-poszerzenie wiedzy na temat lasów w Polsce, gospodarki leśnej, pracy i roli jaką odgrywają leśnicy, 
-rozbudzenie zainteresowań dotyczących ekologii i zjawisk występujących w przyrodzie,
- zachęcenie dzieci do sięgania po książki i albumy o tematyce przyrodniczej, - propagowanie zamiłowania i szacunku do przyrody oraz wiedzy na temat gospodarki leśnej, 
-poznanie przyrodniczej specyfiki regionu, 
-nauka praktycznego rozpoznawania gatunków flory i fauny na podstawie barwnych ilustracji, okazów zielnikowych i nagrań głosów,
-praktyczne sprawdzenie wiedzy i kształtowanie postaw tzw. „zdrowej rywalizacji”   
 
Pierwszy etap konkursu odbędzie się 28 września na terenie naszej szkoły. Będzie miał formę testu, który wyłoni 3 uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie w październiku.  Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Nowy Targ  oraz Nadleśnictwo Krościenko.
Koordynatorem szkolnym , przyjmującym zgłoszenia jest Joanna Latocha-Omylak. W skład komisji szkolnej wejdzie Pani Monika Kidoń.