Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Program ,,Aktywny powrót do szkoły"

,,Aktywny powrót do szkoły" WF z AWF to program przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego. W programie tym biorą udział nauczyciele naszej szkoły. Celem programu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

 

Dnia 22.09.2021 r. w szkoleniu brały udział nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: A. Matonóg oraz M. Kowalczyk
Miejscem szkolenia była Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Podczas szkolenia przedstawiono problemy zdrowotne, które mogą rzutować na efektywność powrotu do pełnej aktywności fizycznej u różnych grup uczniów. Zaprezentowane zostały propozycje działań, które nauczyciele mogą zaplanować, aby powrót dzieci do szkół i aktywności fizycznej był w pełni bezpieczny dla ich zdrowia.

Nasze Panie brały aktywny udział w zajęciach praktycznych, podczas których świetnie się bawiły. Zajęcia te prowadziła Pani dr Elżbieta Szymańska.

 

Zdjęcie z zajęć praktycznych programu ,, Aktywny powrót do szkół".

Nauczycielki naszej szkoły z wykładowcą programu ,,Aktywny powrót do szkół".

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.    Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.