Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Wycieczka do Rezerwatu " Bór na Czerwonem"

W słoneczny poniedziałek 11 października 2021 uczniowie klas 4 i 6 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Rezerwacie  "Bór na Czerwonem".

 

Znajduje się tam  ścieżka edukacyjna która pozwala na zapoznanie się z największym i najstarszym pomnikiem żywej przyrody na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ i starostwa nowotarskiego jakim jest torfowisko wysokie. Poznaliśmy historię jego powstania, zapoznaliśmy się z najważniejszymi gatunkami fauny i flory a także problemami aktywnej ochrony lasów podmokłych w Karpatach  na terenach Natura 2000.
Dowiedzieliśmy się również na czym polega praca leśnika.
Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie Pani Władysława Grobarczyk-Kolenda , Joanna Latocha-Omylak i Natalia Lasek.
 
 

          Uczniowie w rezerwacie ,, Bór na Czerwonem".