Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

" Szkoła Przyjazna Rodzinie"

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła do programu “Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Jest to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych.

Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być  dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym. Ma na celu ochronę dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. 

 

Certyfikat ,, Szkoła Przyjazna Rodzinie".   Certyfikat ,, Szkoła Przyjazna Rodzinie".