Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

SPORT KLUBY

Logo WF z AWF

 

W kwietniu, w ramach II etapu programu ,, WF z AWF - Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii" w naszej szkole powstały Sport Kluby. Zajęcia te mają na celu poprawę sprawności fizycznej uczniów. Są nieodpłatne i pozalekcyjne. Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie z klas 1-8 naszej szkoły. Wszystkich chętnych i chcących wziąć udział w zajęciach, zapraszamy do zapisów u nauczycielek prowadzących zajęcia: A. Matonóg, M. Kowalczyk, M. Płaczek.