Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Zwiedzanie piekarni w Zubrzycy Górnej.

 
Wyjście uczniów klasy 4 do zakładu pracy. W ramach doradztwa zawodowego uczniowie zwiedzili miejscową piekarnię. Przewodnik opowiedział uczniom jak funkcjonuje zakład, oprowadził po linii technologicznej. Mieliśmy okazję do zapoznania się z pracą piekarza i cukiernika. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem ciastkami i pysznym gorącym chlebem.
 
 
Uczniowie klasy czwartej w piekarni.