Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

23 maja – 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej

 

Maria Konopnicka

 

 

 

 

 

180 lat temu urodziła się patronka naszej szkoły – Maria Konopnicka, która była poetką, publicystką, tłumaczką, nowelistką, autorką utworów dla dzieci.

W październiku 2021 roku Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, doceniając jej wkład w kulturę oraz zasługi działalności patriotycznej.

 

Z tej okazji, w dniu dzisiejszym, odbyły się obchody Dnia Patrona naszej szkoły. Poprzedzone były trzema konkursami: recytatorskim, wiedzy oraz plastycznym. Konkursy miały pogłębić wiedzę uczniów o życiu i twórczości Marii Konopnickiej.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta akademia przygotowana przez p. Elżbietę B. oraz p. Martę P., podczas której uczniowie z klasy V i VIIb przybliżyli biografię Marii Konopnickiej. Zaprezentowali również inscenizację fragmentu utworu „Na jagody”. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali „Rotę”.

Po programie artystycznym pani dyrektor ogłosiła wyniki konkursów i wręczyła nagrody. Na zakończenie laureaci konkursu recytatorskiego wystąpili przed społecznością szkolną.

 

 

 

Laureaci konkursu recytatorskiego

Laureaci konkursu wiedzy o Marii Konopnickiej

 

Laureaci konkursu plastycznego

 

Klasa piąta i siódma b przedstawiające baśń Na jagody