Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na rok 2022.

 

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie narealizację Priorytetu 3 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Środki finansowe pozyskane w ramach tego programu będą przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz doposażenie biblioteki szkolnej w nowe elementy. W ramach programu przeprowadzane były różnorodne działania promujące czytelnictwo, które kontynuowane będą kolejnym roku szkolnym. 

 

 

Logotypy operatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytania.