Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

 

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Nasza Szkoła przystąpiła do tej akcji po raz pierwszy i na pewno nie ostatni:)

 

W ramach jej działań nauczyciele i wychowawcy przeprowadzili pogadanki i lekcje wychowawcze związane z tematyką przeciwdziałania przemocy, szczególnie zwracając uwagę na przemoc rówieśniczą. Ich widocznym akcentem było przystrojenie drzwi swoich klas symbolami i kolorem kampanii. Oto ich piękne dzieła:

 

 

Drzwi przystrojone symbolami i kolorem kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży    

 

Na podsumowanie zorganizowano dla wszystkich uczniów naszej Szkoły seanse filmowe o tematyce profilaktycznej przeciwdziałania krzywdzeniu i przemocy.

 

 

 

Seans filmowy o tematyce profilaktycznej    

 

Jednak na szczególną uwagę zasługuje postawa uczniów w tym czasie, kiedy to swoim czynnym przykładem dawali świadectwo prawdziwie żywej profilaktyki pod postacią wzajemnej życzliwości, okazywania szacunku, serdeczności, a przede wszystkim prezentowania postawy uwagi, wyczulenia na krzywdę drugiej osoby.

 

Tak trzymać!!!