Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

KAMYKI DLA FUNDACJI

Uczniowie klas: 2b, 4a, 4b, 5, 6 i 7 w czasie zajęć plastycznych, pod okiem pani Elżbiety, malowali kamyki - "cegiełki" dla Fundacji Misja Miłości.
Foundation Mission of Love to organizacja niosąca pomoc m.in. dzieciom, młodzieży,  osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, głównie w Kenii.
O fundacji można poczytać na stronie: www.foundationmol.org.
Zaangażowanie w twórczą pracę było ogromne, gdyż cel jaki przyświecał całej idei sprawił dzieciom ogromną radość.
Do akcji malowania (opisywania kamyków) przyłączyły się również nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i obsługa.
Wspólnymi siłami udało się pomalować i przekazać fundacji 100 kamyków "cegielek".

 

Foundation Mission of Love     Foundation Mission of Love     Foundation Mission of Love