Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

FINAŁ AKCJI POLA NADZIEI

 
16 maja 2023 r. wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w finale akcji Pola Nadziei która zakończyła się przemarszem młodzieży w Jabłonce oraz występami wolontariuszy na scenie OCK.
Była to 26 edycja żonkilowej kampanii, której celem jest promowanie idei opieki hospicyjnej oraz postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Nasi wolontariusze nie pozostają obojętni na tych, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękujemy za udział w akcji,
Opiekunowie szkolnego Koła Wolontariatu.
 
Pola Nadziei