Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

EMP@TYCZNA KLASA

Uczniowie klas 5a i 5 b w Szkole Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej wzięli udział w warsztatach w ramach programu Emp@tyczna Klasa. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny a następnie wykonali w grupach plakaty promujące postawę empatyczną. Wszyscy wykazali się zaangażowaniem i aktywnym udziałem w akcji.

 

 

EMP@TYCZNA KLASA     EMPATYCZNA KLASA      EMPATYCZNA KLASA