Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

16 października - Dzień Papieża Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II

 

Papież Jan Paweł II

 

„Żyj tak abyś był szczęśliwy i aby innym było z Tobą dobrze”.

 

      Każda epoka ma swoich wybitnych intelektualistów, sławnych bohaterów. Taką osobistością jest papież, Święty Jan Paweł II, Syn polskiej ziemi. Człowiek wielkiego formatu, którego wiara, wiedza, uczciwość, moralność i dokonania są wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń.


      Karol Wojtyła - jako Jan Paweł II: robotnik i profesor uniwersytecki, wikary w małej parafii, potem kolejno coraz wyższy dostojnik w hierarchii kościelnej aż – od 1978 roku – zwierzchnik Kościoła katolickiego, następca świętego Piotra i głowa Państwa Watykańskiego; Polak zatroskany o wiernych na całym świecie, niezapominający o ojczyźnie i rodakach, pragnący zjednoczyć ludzi dla ich dobra, niestrudzony pielgrzym; poliglota, najwyższy dostojnik Kościoła, poeta i artysta, pisarz i uczony; mówca skupiający rzesze słuchaczy wszędzie dokąd zawitał.


      Pamiętamy o naszym Patronie nie tylko okazjonalnie, ale i w codziennej pracy, a szczególne w Dniu Papieskim. Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach języka polskiego realizujemy myśli Jana Pawła II, co pozwala nam w pełni zrozumieć Jego przesłanie.

 
      Jesteśmy częścią pokolenia Świętego Jana Pawła II. Część z nas, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Zubrzycy Górnej miało okazję spotkać Tego wyjątkowego człowieka w swoim życiu. Żyjemy w blasku Jego pontyfikatu. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wychowanie dzieci w duchu nauki naszego Wielkiego Rodaka pozwoli nam kształtować ludzi mądrych, światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego.


„Żyj tak abyś był szczęśliwy i aby innym było z Tobą dobrze”.


Ta maksyma Jana Pawła II, jest dla nas drogowskazem na całe życie. Wartości, jakie Ojciec Święty przekazywał wszystkim Polakom staramy się realizować.

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń
z życia Św. Jana Pawła II

18 maja 1920 - Wadowice - narodziny Karola Wojtyły

13 kwietnia 1929 - śmierć matki

Wrzesień 1930 - nauka w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity

5 grudnia 1932 - śmierć jedynego brata, Edmunda

1934 - początki pasji teatralnej

1938 - studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1940 - praca w zakładach chemicznych „Solvay”

18 lutego 1941 - śmierć ojca

1941 wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny

1942 - wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie

1 listopada 1946 w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza

1948 - praca wikarego w Niegowici

4 lipca 1958 - konsekracja na biskupa

1963 - nominacja na arcybiskupa metropolitę krakowskiego

1967 - nominacja na kardynała

16 października 1978 - zostaje wybrany papieżem

13 maja 1981 - zamach na życie Jana Pawła II

2 kwietnia 2005 roku - przejście do Domu Ojca

8 kwietnia 2005 - pogrzeb Jana Pawła II

1 maja 2011 roku - beatyfikacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 – Kanonizacja Jana Pawła II 

 

 

Materiały źródłowe
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rzg.pl%2F102108%2F194353%2F&psig=AOvVaw0JWOBRd0h5U1Uh7dtTD31-&ust=1602665713105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiNmZaZsewCFQAAAAAdAAAAABAI


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II