Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

ZAOSTRZENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z decyzją Premiera od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte zostają żłobki i przedszkola.


Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Przedszkola i żłobki