Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa, której celem jest popularyzacja nauki programowania pośród dzieci. Od najmłodszych lat warto kształcić umiejętności takie jak logiczne myślenie, szukanie różnych rozwiązań problemów oraz zadaniowe podejście do zagadnień. Od marca bieżącego roku uczniowie klas IIb i III biorą udział w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Uczymy Dzieci Programować. Cotygodniowe zadania realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – sprzętu komputerowego lub maty do kodowania w ramach zajęć rozwijających kreatywność.


Autorem programu, którego celem jest przede wszystkim świadome i metodyczne wprowadzanie elementów programowania do zajęć dydaktycznych jest Pani Anna Świć. Realizacja programu sprzyja rozwijaniu kreatywności oraz kształtowaniu kompetencji kluczowych. Zajęcia możliwe są do przeprowadzenia zarówno podczas nauki stacjonarnej jak również zdalnej.

 

program uczymy dzieci programowac