Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)  w 1950 roku dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W różnych krajach członkowskich ONZ  Międzynarodowy Dzień Dziecka  obchodzony jest w różne dni w roku. We Francji obchodzi się Święto Rodziny, które przypada 6 stycznia. W Turcji 23 kwietnia obchodzony jest Narodowy dzień suwerenności i dzień dzieci.

W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. Często rodzice w tym dniu obdarowują swoje dzieci mniejszymi lub większymi podarunkami. W Gminie Jabłonka  od 19 lat z okazji Dnia Dziecka organizowany jest festyn rodzinny „Orawa dzieciom Afryki” oraz „Orawski Dzień Dziecka”.

Zokazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, małym i dużym życzymy uśmiechu, radości, szczęścia, zdrowia i pomyślności.

 

Dzieci - 1 czerwca - Dzień Dziecka - 9 Czerwca - Dzień Przyjaciela ...

                                                           źródło: https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/

100 - lecie przyłączenia części Orawy do Polski

 

W 2020 roku obchodzimy 100 - lecie przyłączenia Orawy do Polski. Z tej okazji w naszej szkole prowadzone są działania związane z obchodami okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości na Orawie. W związku z tym chcieliśmy przypomnieć historię naszego regionu. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez naszą uczennicę.

 

ORAWA

 

18 maja 1920 - 18 maja 2020 PAMIĘTAMY

Co roku nasza Szkoła uczestniczy w obchodach upamiętniających rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II. W tym roku, w 100. rocznicę urodzin naszego Papieża pod tablicą pamiątkową na Przełęczy Krowiarki zebrali się dyrektorzy Zubrzyckich szkół, ks. wikariusz parafii p.w. św. Michała Archanioła, katecheci oraz przedstawiciele rodziców, aby wspólnie oddać hołd największemu z Polaków.

 

received 343284553310965  received 530151094537417  received 579774902668208  received 2355879218051285  received 299925481030836

Orawa Ojcu Świętemu - 100. rocznica urodzin Jana Pawła II

 

18 maja przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II – jednego z największych Polaków, którego świętości byliśmy świadkami. Jan Paweł II jest nam − Polakom, Orawianom bardzo bliski. Wielu ma z Nim osobiste wspomnienia. We wszystkich nas głęboko tkwi Jego odejście do Domu Ojca, kiedy cały świat, a my wraz z nim, zatrzymał się, zjednoczył i trwał w modlitwie. Święty Jan Paweł II swym życiem, umiłowaniem bliźniego dawał świadectwo przywiązania do Boga i wierności Jego nauczaniu. Pozostawił nam dziedzictwo wiary, nadziei i miłości…

Jan Paweł II po raz pierwszy zetknął się z orawską ziemią jako młody Karol Wojtyła, kiedy to po maturze w 1938 roku jako junak w hufcu pracy budował drogę łączącą Zubrzycę Górną z Zawoją przez Przełęcz Krowiarki. Mieszkał wtedy w zagrodzie Misińców, która obecnie wchodzi w skład Muzeum − Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Mieszkańcy Orawy upamiętnili to wydarzenie, które po raz pierwszy połączyło przyszłego papieża z Orawą, stawiając w 1997 r. na Przełęczy Krowiarki kamień z pamiątkową tablicą.

Jan Paweł II cenił kontakt z przyrodą, szczególnie umiłował górskie wędrówki. Mówił wielokrotnie: Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.

Jan Paweł II wędrował po orawskich ścieżkach, spacerował w zubrzyckich lasach, wspinał się na Babią Górę. Odwiedzał Orawę nie tylko jako turysta. Już jako biskup, a później arcybiskup i kardynał archidiecezji krakowskiej wizytował orawskie parafie. Przewodniczył ważnym uroczystościom religijnym i udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania.

Dziś pamięć o ukochanym Ojcu Świętym i Jego ważnej roli w naszym życiu wyraża pomnik Papieża-Pielgrzyma, który stanął na jabłonczańskiej górze Tabor w jubileuszowym roku obchodów 450-lecia Jabłonki. Święty Jan Paweł II jest dla nas niesamowitym przewodnikiem. Od początku wzywał świat, by się nie lękał, by otworzył drzwi Chrystusowi. W 100. rocznicę Jego urodzin, przypadającą w tym trudnym czasie, z prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością odpowiedzmy na to wezwanie.

Źródło:https://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/5663-100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ_nyC9Y3ec&feature=youtu.be