Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Orawa Ojcu Świętemu - 100. rocznica urodzin Jana Pawła II

 

18 maja przypada 100. rocznica urodzin Jana Pawła II – jednego z największych Polaków, którego świętości byliśmy świadkami. Jan Paweł II jest nam − Polakom, Orawianom bardzo bliski. Wielu ma z Nim osobiste wspomnienia. We wszystkich nas głęboko tkwi Jego odejście do Domu Ojca, kiedy cały świat, a my wraz z nim, zatrzymał się, zjednoczył i trwał w modlitwie. Święty Jan Paweł II swym życiem, umiłowaniem bliźniego dawał świadectwo przywiązania do Boga i wierności Jego nauczaniu. Pozostawił nam dziedzictwo wiary, nadziei i miłości…

Jan Paweł II po raz pierwszy zetknął się z orawską ziemią jako młody Karol Wojtyła, kiedy to po maturze w 1938 roku jako junak w hufcu pracy budował drogę łączącą Zubrzycę Górną z Zawoją przez Przełęcz Krowiarki. Mieszkał wtedy w zagrodzie Misińców, która obecnie wchodzi w skład Muzeum − Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Mieszkańcy Orawy upamiętnili to wydarzenie, które po raz pierwszy połączyło przyszłego papieża z Orawą, stawiając w 1997 r. na Przełęczy Krowiarki kamień z pamiątkową tablicą.

Jan Paweł II cenił kontakt z przyrodą, szczególnie umiłował górskie wędrówki. Mówił wielokrotnie: Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest jakby odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które można podziwiać, ale niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.

Jan Paweł II wędrował po orawskich ścieżkach, spacerował w zubrzyckich lasach, wspinał się na Babią Górę. Odwiedzał Orawę nie tylko jako turysta. Już jako biskup, a później arcybiskup i kardynał archidiecezji krakowskiej wizytował orawskie parafie. Przewodniczył ważnym uroczystościom religijnym i udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania.

Dziś pamięć o ukochanym Ojcu Świętym i Jego ważnej roli w naszym życiu wyraża pomnik Papieża-Pielgrzyma, który stanął na jabłonczańskiej górze Tabor w jubileuszowym roku obchodów 450-lecia Jabłonki. Święty Jan Paweł II jest dla nas niesamowitym przewodnikiem. Od początku wzywał świat, by się nie lękał, by otworzył drzwi Chrystusowi. W 100. rocznicę Jego urodzin, przypadającą w tym trudnym czasie, z prawdziwą wiarą, nadzieją i miłością odpowiedzmy na to wezwanie.

Źródło:https://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/5663-100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJ_nyC9Y3ec&feature=youtu.be

Konkurs na Najpiękniejszą Gminę Wiejską Małopolski

Szanowni Państwo!
Rozpoczął się I Plebiscyt na Najpiękniejszą Gminę Małopolski - Najpiękniejsza Gmina Wiejska. Do niedzieli 10 maja, do godziny 21:00 można oddawać głosy. Do finału awansują dwie gminy z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Głosować można za pośrednictwem portalu M jak Małopolska. Wystarczy, że wejdą Państwo w link dołączony do wiadomości, wybiorą z listy gmin naszą gminę i klikną przycisk Zagłosuj.

 

https://mjakmalopolska.pl/2020/05/04/najpiekniejsza-gmina-wiejska-malopolski-region-1-powiaty-nowotarski-tatrzanski/?fbclid=IwAR0m0XoMSno4NBoZ4g_5WZnLUGY_qalBPO6qDm4ERw_r1lh9TvEPc-A7JOA

 

Wszyscy chcemy awansować do finału. Głosujmy i udostępniajmy link, aby trafił do jak największej grupy odbiorców. Głos można oddać raz na 24 godziny. Wspierajmy swoją gminę codziennie! Zostało niewiele czasu!