Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września.


Zapraszamy na mszę świętą w kościele parafialnym o godz. 8.00 (prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: maseczki, dystans społeczny).
Uczniowie poszczególnych klas na rozpoczęcie roku szkolnego przychodzą do szkoły na określone godziny według następującego harmonogramu:


godz. 9.00 – spotkania z wychowawcami


klasa IIa
klasa III
klasa V
klasa VIa
klasa VIIa
klasa VIIb


godz. 10.00 – spotkania z wychowawcami


klasa I
klasa IIb
klasa IV
klasa VIb
klasa VIII


godz. 11.00 – spotkania z wychowawcami dla oddziałów przedszkolnych.


Na spotkania z wychowawcami klas od II do VIII zapraszamy tylko uczniów.


Uczniowie klasy I na spotkanie z wychowawcą mogą wejść z jednym rodzicem.


Dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkania z wychowawcami przychodzą z rodzicami. Z jednym dzieckiem może przyjść jeden rodzic.


Każdy uczeń wchodzący do szkoły obowiązkowo zasłania nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekuje ręce. Rodziców również obowiązują maseczki lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Prosimy o zachowanie dystansu. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, oddziałów przedszkolnych zostaną przedstawione przez wychowawców.


Z poważaniem
Jadwiga Litwiak

INFORMACJA W SPRAWIE BOISK I ORLIKÓW NA TERENIE GMINY JABŁONKA

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 2 czerwca 2020 roku na terenie Gminy Jabłonka wznawiają funkcjonowanie boiska sportowe "Orlik" zlokalizowane w Jabłonce, Podwilku, Lipnicy Małej oraz Zubrzycy Górnej. W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami z powodu stanu epidemicznego COVID - 19 na "Orliku" będzie obowiązywać specjalnie przygotowany regulamin. Na obiektach będą pracować animatorzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy w razie potrzeby będą udzielać informacji i dbać o bezpieczeństwo użytkowników. Boiska będą otwarte w godzinach 15.00-19.00.

 

Poniżej znajduje się regulamin korzystania z boisk sportowych w Zubrzycy Górnej.

http://jablonka.nazwa.pl/v4/downloads/Orliki/Regulamin_Zubrzyca_Gorna.pdf