Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Nabór na stanowisko Animatora Sportu w miejscowości Zubrzyca Górna

 

orlik

 

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu w miejscowości Zubrzyca Górna :

1) Ukończony 18 rok życia.
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
4) Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Praca w okresie marzec – listopad 2021 r.

Nabór trwa do dnia 08.02.2021 r. (poniedziałek) do godziny 13:00 Warunkiem zatrudnienia na stanowisku jest spełnienie wymagań oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, które według harmonogramu ma nastąpić dnia 15.02.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy na stanowisku animatora sportu pod numerem telefonu: 18 26 111 45

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - 21, 22 stycznia

 

 

 

 

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem i pamięta jak ważną rolę w naszym życiu pełnią babcie i dziadkowie. 21 i 22 stycznia to tylko symboliczne święto w naszym kalendarzu. Tak naprawdę to każdego dnia w roku dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki, dlatego też każdego dnia powinniśmy być im wdzięczni za trud, poświęcenie i okazywaną miłość. To przecież ukochane osoby, które nigdy się nie gniewają, częstują łakociami, zawsze cierpliwie wysłuchają i pomogą rozwiązać każdy problem. Babcia i dziadek to osoby bardzo potrzebne w życiu każdego młodego człowieka. Są dla nich bowiem życiową mądrością, wiedzą, doświadczeniem- są drogowskazem.

 

Dlatego też w tym wyjątkowym dniu cała społeczność szkolna dziękując za miłość, ciepło i troskę, pragnie złożyć Wam Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie najszczersze życzenia:

 

Życzymy Wam wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze,

dobrego zdrowia, młodzieńczej energii,

nieustającej radości i pogody ducha,

Niech każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego,

a Wasz bagaż życiowy i mądrość niech stanie się przykładem dla innych.

 

 

 

Konkurs „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości"

Konkurs „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" związany jest ze wspólnym świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę.

                W bieżącym roku szkolnym tematem wiodącym był „Polacy, którzy obronili Europę „

Z naszej szkoły brała udział trzyosobowa drużyna w składzie Anna Karkos, Mariola Kowalik i Kamil Wilczek (uczniowie 8 klasy). Konkurs obejmował wiedzę o Polakach, którzy w rozegranej 100 lat temu bitwie warszawskiej zatrzymali atak bolszewików na Europę. Uczniowie musieli zapoznać się z literaturą dotycząca tego okresu, oraz poznali wiele postaci związanych z tym okresem. Zapoznali się z zapomnianymi dokonaniami polskich naukowców i inżynierów rozsianych po całym świecie.

                Nasza drużyna na etapie gminnym osiągnęła sukces i mieli reprezentować Naszą Gminę Jabłonka w konkursie finałowym 10 listopada w Zakopanem. Niestety ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID 19, konkurs się nie odbył. Uczniowie otrzymali piękne nagrody książkowe i dyplomy.

Gratulujemy sukcesu.