Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 w Zubrzycy Górnej

Wycieczka do Muzeum OPE w Zubrzycy Górnej

W dniu 11.05.2022 r. uczniowie kl. Ib i II pod opieką nauczycieli wybrali się na wycieczkę do OPE w Zubrzycy Górnej.

Najpierw uczestniczyli w ścieżce edukacyjnej ,, Od ziarna do chleba", podczas której p. Ania pokazała dzieciom, jak dawniej młócono zboże cepami, czyszczono ziarna na przetakach, mielono je na żarnach a następnie wyrabiano ciasto, formowano i pieczono moskole. Pani Ania szczególną uwagę zwracała na to , jak dawniej szanowano chleb. Na zajęciach dzieci przygotowały sobie moskole, które później zjedli ze smakiem popijając kawą zbożową. Uczniowie poznali również dawne zwyczaje związane z wypiekaniem chleba.

Po zajęciach udaliśmy się na ognisko.

Zadowolenie i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Serdecznie dziękujemy pracownikom OPE w Zubrzycy Górnej za miłe przyjęcie.

 

 

Klasa pierwsza b i druga w Orawskim Parku Etnograficznym

 

Klasa pierwsza i druga na ognisku w OPE

Zwiedzanie piekarni w Zubrzycy Górnej.

 
Wyjście uczniów klasy 4 do zakładu pracy. W ramach doradztwa zawodowego uczniowie zwiedzili miejscową piekarnię. Przewodnik opowiedział uczniom jak funkcjonuje zakład, oprowadził po linii technologicznej. Mieliśmy okazję do zapoznania się z pracą piekarza i cukiernika. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem ciastkami i pysznym gorącym chlebem.
 
 
Uczniowie klasy czwartej w piekarni.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.  Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zniosła formalnie liberum veto. W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji.

 

 

Kontury Polski w barwach narodowych. Napis Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.